Data Privacy Policy

Podanie dowolnych danych osobowych jest zawsze dobrowolne. W każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych Borsuque Squad Rafał Piekara

Administratorem danych osobowych serwisu borsuquesquad.pl (dalej Administrator) jest: Borsuque Squad Rafał Piekara ul. Marii Dąbrowskiej 24/12 33-100 Tarnów NIP 8733262929 Działalność wpisana do CEIDG.

2. Cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane a urządzeniu końcowym Administratora. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony (np. uwierzytelniające) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań. W szczególności na borsuquesquad.pl można znaleźć pliki cookies z poniższych usług: Google Analytics Facebook Pixel YouTube Użytkownik zawsze ma możliwość usunięcia plików cookies i/lub zablokowania ich zapamiętywania. Ustawienia takie oferuje każda przeglądarka internetowa.

3. Zbierane dane

Serwis zapamiętuje następujące informacje w celach statystycznych: typu urządzenia system operacyjny rodzaj przeglądarki internetowej rozdzielczość ekranu adres IP Dane te są wykorzystywane do optymalizacji działania strony.

4. Udostępnianie danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Admministrator dane takie udostępni. Z wyłączeniem tych sytuacji, dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

5. Zmiana polityki bezpieczeństwa

Portal zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://borsuquesquad.pl/regulamin.

6. Kontakt

Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail office@borsuquesquad.pl jak również pod adresem fizycznym podanym wyżej.